Praktisch. Professioneel. Pro-actief.

Kansen zoeken voor duurzaamheid in het project met het Ambitieweb

Je investering voor deze training bedraagt € 995,00

Deze training bestaat uit 2 dagdelen

Locatie: midden van het land

vincent swinkels

Beschrijving

Infrastructuurprojecten hebben een relatief grote milieu-impact, maar bieden ook kansen. Het project kan duurzamer uitgevoerd worden én kan een bijdrage leveren aan een duurzamere leefomgeving.  De Omgevingswijzer en het Ambitieweb zijn twee instrumenten uit de aanpak Duurzame GWW. Ze zijn erop gericht om deze kansen op tijd boven tafel te krijgen, daar afspraken over te maken en deze vervolgens in ontwerp en uitvoering te verzilveren.

Deze training geeft inzicht hoe je de instrumenten Omgevingswijzer en Ambitieweb in kunt zetten als kleine of middelgrote opdrachtgever in de GWW.

Voor wie

De training is gericht op publieke organisaties:

 • bestuursadviseur
 • afdelingshoofd projecten
 • projectleider
 • projectvoorbereiding
 • beleidsmedewerker
 • duurzaamheid adviseur

Verwachte basiskennis 

 • Enkele jaren ervaring als beleidsmedewerker bij een gemeente, waterschap of provincie;
 • Of: enkele jaren ervaring in projectorganisaties in de bouw en infra;
 • Basiskennis van de rolverdeling tussen opdrachtgever en opdrachtnemer;

Leerdoelen

Na afloop van de training weet je:

 • Wat deze instrumenten inhouden
 • Wanneer en hoe deze instrumenten het meest effectief ingezet kunnen worden
 • Hoe je een start kunt maken met de implementatie van deze instrumenten
 • Welke bijdrage projecten en activiteiten binnen de GWW aan verduurzaming van de leefomgeving kunnen leveren
 • Welke ontwikkelingen er zijn in de verduurzaming in uitvoering van projecten: mobiele werktuigen, brandstoffen, materialen, etc.

Programma

Het programma bestaat uit 2 dagdelen.

Waarom?

 • Waarom meetbare en toepasbare maatregelen implementeren in het project
 • Toelichting aanpak DuurzaamGWW
 • Klimaatakkoord Parijs & Nederland, Beleid van gemeenten, waterschappen
 • Waarom de impact GWW-sector verlegen en circulariteit verhogen

Hoe?

 • Hoe worden de Omgevingswijzer en Ambitieweb toegepast
 • Hoe duurzaamheidsambities vertalen in concrete maatregelen in het project
 • Hoe de focus aanbrengen in gezamenlijke ambities
 • Hoe Ambitieweb inzetten als in- en extern effectief communicatiemiddel

Wat?

 • Wat zijn praktische handvatten om effectiever te handelen en te communiceren
 • Wat zijn maatregelen om duurzaamheid in projecten concreet te maken

Verdieping aan de hand van cases uit de praktijk:

 • Implementatie in de organisatie

Docent
Je trainer is Vincent Swinkels.
Vincent is zelfstandig adviseur (Vincent Swinkels Sustainable Strategy) en adviseert organisaties op het gebied van klimaatbeleid en duurzaamheid. Hij heeft zowel een technische als bedrijfskundige achtergrond en begeeft zich graag op het snijvlak van beleid en uitvoering.

 Vincent heeft ruime ervaring met verduurzaming van GWW-projecten door (advies-)werk voor onder andere Rijkswaterstaat, ProRail, Waternet en Havenbedrijf Rotterdam. Ook is hij in opdracht van SKAO nauw betrokken bij verbeteringen en aanpassingen van de CO2-Prestatieladder. 

Praktische informatie

 • Aantal deelnemers is minimaal 7 en maximaal 12
 • Start om 9.00 uur en eindigt om 13.00 uur 
 • Na afloop krijgt de deelnemer een certificaat

Prijs
Je investering voor deze interactieve training bedraagt € 995,- excl. btw:

 • € 850,- excl. btw voor elke volgende deelnemer van dezelfde organisatie
 • 10% korting voor leden van BouwCirculair
 • Optioneel voor een dagdeel begeleiding in de eigen organisatie € 400,- excl. btw