Praktisch. Professioneel. Pro-actief.

Beoordelen van duurzaamheid in het project met de Milieukostenindicator

Deze training bestaat uit 2 dagdelen
Dinsdag 4 en 11 juni 2024 van 12.00-16.30 uur
Maandag 30 september en 7 oktober 2024 van 12.00-16.30 uur
Dinsdag 1 en 8 oktober 2024 van 12.00-16.30 uur

Locatie: nader te bepalen

paul prinsen

Beschrijving

De wens vanuit marktpartijen en opdrachtgevers om duurzaamheid te kunnen meten neemt toe. Kennis van hoe het staat met het behalen van de milieudoelstellingen is noodzakelijk. De meetinstrumenten voor het beoordelen van duurzaamheid van inkopen zijn de Levenscyclus Analyse (LCA) en de Milieukosten Indicator (MKI). Om de milieueffecten van een product, dienst, levering of project te kunnen berekenen, beoordelen en vergelijken is kennis en begrip van de werkwijze en theorie van LCA en MKI onontbeerlijk.

In praktische casussen wordt alle kennis, kunde en ervaring behandeld om duurzaamheid objectief en kwantitatief te kunnen bespreken, intern en extern.

Voor wie

De training is gericht op publieke organisaties en marktpartijen:

 • projectleider
 • inkoper
 • beleidsmedewerker
 • duurzaamheid adviseur
 • tender manager / -schrijver
 • calculator

De opzet van de training met publieke- en marktpartijen samen, geeft inzicht hoe de inzet van LCA en MKI leiden tot het behalen van ambities, circulariteit en CO2 besparing in de ketens. Het creëert tevens de kans om wensen en mogelijkheden beter op elkaar aan te laten sluiten

  Leerdoelen

  Na afloop van de training weet je:

  • Hoe een LCA en MKI berekening tot stand komt
  • Hoe een LCA en MKI toepassen in producten en vooral projecten
  • Producten en projecten kwantitatief vergelijken
  • Keuzes kwantitatief onderbouwen op basis van duurzaamheid, circulariteit en levensduur
  • Maatregelen onderbouwen welke de milieu-impact verlagen
  • Anticiperen op een breder (Europese) inzet van de MKI als minimumeis aan producten en projecten
  • Hoe het ecosysteem tussen (1) producenten, (2) aannemers en (3) opdrachtgevers zich beweegt met betrekking tot vraag en aanbod van aantoonbare duurzaamheid in uitvraag, ontwerp, realisatie, oplevering en beheer

   Programma

   Het programma bestaat uit twee dagdelen.

   Waarom?

   • Waarom de focus op CO2 of percentage circulariteit niet meer volstaat
   • Waarom begrip en kennis van LCA/MKI noodzakelijk is om te monitoren
   • Waarom producenten de MKI vermelden en proberen te verlagen
   • Waarom het rekenen aan duurzaamheid helpt om doelstellingen te bereiken

   Hoe?

   • Hoe verminderen we de milieu impact? Hoe effectief?
   • Hoe de  duurzaamheid van producten en projecten berekenen met LCA en MKI?
   • Hoe verhouden LCA en MKI zich tot elkaar?
   • Hoe komt de MKI tot stand en wat beïnvloed deze?
   • Hoe controleer en verifieer ik een MKI?

   Wat?

   • Wat zijn de eisen en gunningscriteria voor duurzaamheid in een contract
   • Wat zijn de motieven om de markt en leveranciers te bewegen tot duurzame afwegingen met LCA/MKI
   • Wat is de een correcte inzet van LCA en MKI in de praktijk

   Verdieping aan de hand van cases uit de praktijk

    Docent
    Je trainer is Paul Prinssen.
    Paul is partner bij EcoReview, gespecialiseerd in het opstellen van LCA’s en inpassing van duurzaamheidcriteria in aanbestedingen gerelateerd aan de civiele techniek en Grond- Weg- en Waterbouw.

    EcoReview werkt samen met leveranciers, aannemers, gemeenten, waterschappen, provincies en kennisinstellingen. Paul heeft een wetenschappelijke achtergrond en als consultant bij Capgemini ervaring opgedaan met het faciliteren van verandering bij grote organisaties

    Praktische informatie

    • Aantal deelnemers is minimaal 8 en maximaal 12
    • Start om 12.30 uur met een lunch en eindigt om 16.30 uur
    • Na afloop krijgt de deelnemer een certificaat

    Prijs
    Je investering voor deze interactieve training bedraagt € 995,- excl. btw:

    • deze prijs is all-in (lunch, catering en toegang tot de lesmaterialen)
    • € 850,- excl. btw voor elke volgende deelnemer van dezelfde organisatie
    • 10% korting voor leden van BouwCirculair
    • Optioneel voor een dagdeel begeleiding in de eigen organisatie € 750,- excl. btw