Praktisch. Professioneel. Pro-actief.

Training LCA en MKI, alle relevante informatie in 1 interactief dagdeel!

Deze training bestaat uit 1 dagdeel

Locatie: nader te bepalen

Maandag 30 september (ochtend)
Dinsdag 1 oktober 2024 (ochtend)

paul prinsen

Beschrijving

Na afloop sta je sterk in discussies en praktische aanpak omtrent LCA & MKI. De concepten worden enthousiast uiteengezet én in context geplaatst door Paul Prinssen (expert en auteur van ‘inkopen met de MKI’). Welke (economische) krachten worden ontketend bij het gebruik van de MKI als gunningscriterium? Hoe reageren aannemers en producenten daar op? Wat is een gezonde stimulering en kun je overstimuleren? Wat zijn korte- en lange-termijn effecten? En bovenal; je hoeft het wiel als organisatie vooral niet meer zelf uit te vinden, want er worden tal van voorbeelden gegeven van organisaties die dat al gedaan hebben!

Deze training is specifiek ontwikkeld voor gemeentelijke organisaties. Gemeenten staan relatief gezien voor de meest complexe uitdaging om de zeer divers ingerichte openbare ruimte te verduurzamen of circulair te beheren, met relatief bezien, het laagste aantal FTE’s.

Uniformiteit is dan ook essentieel bij het gebruik van de MKI door gemeenten. Niet alleen omdat er al heel veel is uitgedacht door organisaties die hen voorgingen (provincies en grote gemeenten) maar ook om inschrijvers niet te confronteren met talloze afwijkende methoden.

Deze training is bedoeld om deelnemers vertrouwd te maken met de termen en het praktisch toepassen van Levenscyclus Analyse (LCA) en Milieukosten Indicator (MKI) in aanbestedingen met RAW-bestekken. Je bent in staat zijn om keuzes op het gebied van duurzaamheid, circulariteit en CO2, kwantitatief, objectief en overzichtelijk te onderbouwen.

Veelvoorkomende deelnemers:

 • Projectleiders
 • Inkopers
 • Beleidsmedewerkers
 • Duurzaamheidsadviseurs
 • Kostendeskundigen
 • Ingenieurs(bureau)

Programma

Duur
1 dagdeel (ongeveer 4 uur)

Inhoud van de training:

1. Inleiding tot de doelstellingen en de rol van LCA en MKI
(30 minuten)

 • Waarom LCA en MKI dominant en recent Europees geharmoniseerd is.
 • Introductie tot Levenscyclus Analyse (LCA) en Milieukosten Indicator (MKI)

2. Werking en toepassing van LCA en MKI (60 minuten)

 • Uitleg over het berekenen van een LCA en MKI
 • Praktische voorbeelden van LCA en MKI in producten en projecten
3. Kwantitatieve vergelijking van producten en projecten
(45 minuten)
 • Hoe LCA en MKI gebruiken om producten, projecten, inschrijvers te vergelijken
 • Het nemen van onderbouwde beslissingen op basis van duurzaamheid, circulariteit en levensduur.
4. De bredere toepassing van MKI (30 minuten)
 • De rol van MKI als eis en gunningscriterium voor producten en projecten
 • Anticiperen op Europese ontwikkelingen en vereisten
5. Het ecosysteem van duurzaamheid in de praktijk
(30 minuten)
 • Interactieve discussie over de relatie tussen producenten, aannemers en opdrachtgevers
 • Hoe duurzaamheid een rol speelt in verschillende fasen van een project
6. Samenvatting en afsluiting (15 minuten)
 • Belangrijkste leerpunten herhalen
 • Verwijzingen naar instrumenten en instanties die (kostenloos) begeleiding bieden.

Docent

Je trainer is Paul Prinssen.
Paul is expert bij EcoReview, gespecialiseerd in LCA’s en inpassing van duurzaamheidcriteria in aanbestedingen gerelateerd aan de civiele techniek en Grond- Weg- en Waterbouw.

EcoReview werkt samen met leveranciers, aannemers, gemeenten, waterschappen, provincies en kennisinstellingen. Paul heeft een wetenschappelijke achtergrond en is bekend als spreker op congressen en auteur van de PIANOo publicatie ‘inkopen met de MKI’.

Praktische informatie

 • Kleinschalig, aantal deelnemers maximaal 12
 • Start om 12.30 uur en eindigt om 16.30 uur
 • Certificaat van deelname en competenties